28.09.2022

Witryna z zabawkami

„Witryna z zabawkami” to wystawa historycznych zabawek ze zbiorów rodziny Sosenków stworzona przez publiczność. Długofalowy partycypacyjny projekt, na który składa się pięć pokazów kolekcji.

„Witryna z zabawkami” to wystawa historycznych zabawek ze zbiorów rodziny Sosenków, której kuratorem jest publiczność. Kilkunastoosobowa grupa kuratorów opracowuje koncepcję wystawy, dobiera obiekty, tworzy własne interwencje pod okiem rzemieślników, pracuje nad aranżacją plastyczną, tworzy podpisy. W ten sposób powstaje osobisty pokaz kolekcji z nawiązaniami do miejsca, w którym wystawa jest prezentowana.

Tytułowa witryna to zespół przeszklonych mebli, które w toku spotkań kuratorów z kolekcjonerami, Markiem i Katarzyną Sosenko, wypełniają się zabawkami z ich kolekcji. Stanowi nawiązanie do witryny sklepowej (gdzie zabawki zachęcają do zakupu), witryny muzealnej (gdzie można je oglądać) oraz witryny internetowej (która stanowi okno na świat rzeczywisty oraz pole nieograniczonych możliwości zabawy i nauki).

„Witryna z zabawkami” to pierwszy projekt Muzeum Zabawek w Krakowie. Ponieważ muzeum nie ma jeszcze swojej siedziby, projekt realizowany jest w instytucjach partnerskich – pierwsza odsłona projektu odbyła się w Ośrodku Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka nawiązująca do teatru Tadeusza Kantora, druga w Muzeum Podgórza w kontekście podgórskich tradycji i legend, punktem wyjścia dla trzeciej w Kamienicy Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego było projektowanie zabawek,  ostatnie dwie edycje – czwarta w Kamienicy Szołayskich i piąta w Muzeum Podgórza – będą realizowane od października do grudnia 2022 r.

Książka Witryna z zabawkami: Testowanie muzeum partycypacyjnego autorstwa Katarzyny Jagodzińskiej, wydana w 2022 r. przez Muzeum Zabawek w Krakowie i Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

#witrynazzabawkami

Partnerami projektu „Witryna z zabawkami” są Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Krakowa i Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Witryna z zabawkami #1

Witryna z zabawkami #2

Witryna z zabawkami #3

Witryna z zabawkami #4

Witryna z zabawkami #5