O nas

Muzeum Zabawek w Krakowie powstaje z pasji krakowskiej rodziny Sosenków – kolekcjonerów i antykwariuszy, którzy zgromadzili jedną z największych na świecie kolekcji historycznych zabawek.

Kolekcja liczy ponad 40 000 obiektów i cały czas się powiększa. Pomysł utworzenia muzeum sięga początku lat 90. XX wieku. Po trzydziestu latach, w 2021 roku, rozpoczęło działalność programową – jeszcze bez siedziby, w różnych tymczasowych lokalizacjach, opartą na filozofii muzeum partycypacyjnego – współtworzonego przez publiczność, włączającego i otwartego.

Muzeum Zabawek jest pomyślane jako przestrzeń wartościowego spędzania czasu, miejsce rodzinnej rekreacji i wiedzy, w docelowej siedzibie nie tylko pierwszym krakowskim muzeum skupionym na młodym odbiorcy oraz formule rodzinnego zwiedzania, ale też jednym z nielicznych i najnowocześniejszym tego rodzaju miejscem w Polsce.

Koncepcja Muzeum Zabawek w Krakowie wpisuje się w najnowsze trendy w muzealnictwie. Od samego początku jest tworzone jako miejsce nawiązywania relacji, dyskusji, twórczej pracy, odkrywania sensów i budowania znaczeń – miejsce wzmacniania kompetencji społecznych.

Muzeum stara się o lokalizację w dzielnicy Wesoła, która niebawem zyska drugie życie jako nowe centrum kulturalno-rekreacyjne Krakowa.

Działa jako projekt Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków.

Misja
Muzeum Zabawek inspiruje, pobudza wyobraźnię, bawi i uczy dorosłych i dzieci za pośrednictwem historycznej kolekcji dawnych zabawek i jej współczesnego kontekstu.

Wizja
Tętniące życiem miejsce spotkań wokół zabawy i dzieciństwa.

 

Nasz zespół:

Katarzyna Sosenko
historyczka sztuki, antykwariuszka, prezeska Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków. Właścicielka największej w Polsce kolekcji zabytkowych flakonów perfumowych i autorka wystawy „Zapach Luksusu”. Absolwentka historii sztuki i studiów kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wyróżniona prestiżowym stypendium Fundacji Solomon R. Guggenheim Foundation umożliwiającym odbycie stażu z muzealnictwa i kuratorstwa w Muzeum Sztuki Peggy Gugghenheim Collection w Wenecji. Ekspertka w dziedzinie historii mody. Autorka licznych artykułów i wystaw z zakresu rzemiosła artystycznego.
Marek Sosenko
twórca największej w Polsce historycznej kolekcji zabawek, fundator Fundacji Zbiorów Rodziny Sosenków. Uznany w środowisku autorytet w dziedzinie zabytkowych zabawek. Autor wielu wystaw i publikacji. Odznaczony orderem Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz odznaką honorową Zasłużony Działacz Kultury nadanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury polskiej, oraz odznaczeniem Honoris Gratia przyznanym przez Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi dla Miasta.
dr Katarzyna Jagodzińska
jest adiunktem w Instytucie Studiów Europejskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz pracuje w zespole redakcyjnym magazynu „Architektura & Biznes”. Wcześniej przez wiele lat pracowała w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie (2005–2020). Ukończyła historię sztuki oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na UJ. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu studiów muzealnych i dziedzictwa kulturowego. W ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020) stworzyła projekt „Atlas muzealnej partycypacji”. Laureatka stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2020–2023. Autorka czterech książek o muzeach, w tym wydanej w Londynie „Museums and Centers of Contemporary Art in Central Europe after 1989” (Routledge, 2020). Stypendystka Australian Institute of Art History na University of Melbourne (2014/2015) i University of Cambridge (2013). Członkini Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

 

Współpracują z nami:

Melania Tutak
teatrolożka, polonistka, muzealniczka, absolwentka Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów muzealniczych na Wydziale Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002–2015 kierowała Domem Historii Podgórza – placówką Domu Kultury Podgórze, tworząc pierwsze w Krakowie muzeum dzielnicowe o charakterze partycypacyjnym. Wspólne starania ze Stowarzyszeniem PODGORZE.PL doprowadziły do utworzenia w 2018 r. Muzeum Podgórza (oddziału Muzeum Krakowa). Od 2002 r. jest członkinią zarządu stowarzyszenia PODGORZE.PL. Obecnie pracuje jako adiunkt w Muzeum Podgórza.
Wojciech Sosenko
artysta fotografik, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. Ukończył Szkołę Towarzystwa Wiedzy Powszechnej na kierunku fototechnik oraz studiował projektowanie graficzne na Krakowskiej Szkole Wyższej. Specjalizuje się w fotografii sztuki dekoracyjnej, użytkowej, rzemiosła artystycznego, antyków oraz przedmiotów luksusowych. Jest autorem sesji fotograficznych z udziałem zabawek oraz ilustracji do licznych artykułów i albumów o sztuce oraz zabytkowych zabawkach. Dokumentuje działania wystawiennicze i muzealne rodziny Sosenko.

O specyfice i historii kolekcji Muzeum Zabawek w Krakowie możesz przeczytać tutaj.

Partnerzy:

Wspierają nas: