16.09.2022

Artykuł o Muzeum Zabawek w Krakowie w roczniku „Muzealnictwo”

Muzeum Zabawek w Krakowie stało się przedmiotem naukowej dyskusji na temat odpowiedzialności współczesnych muzeów.

W roczniku „Muzealnictwo” właśnie ukazał się artykuł dr Katarzyny Jagodzińskiej, naszej dyrektorki ds. programowych, „Muzeum odpowiedzialne? (na przykładzie Muzeum Zabawek w Krakowie)”. Autorka podejmuje w nim wątek odpowiedzialności muzeów w kontekście projektów: „Witryna z zabawkami”, „Klinika zabawek”, „Klinika zabawek #2: Trudne pytania” i „Komunikacja. Miejska wystawa zabawek”.

Artykuł można przeczytać tutaj

Streszczenie

Współczesna debata muzealna rozwijająca się w kontekście potrzeby zmiany definicji na gruncie ICOM-u jest dyskusją na temat roli i odpowiedzialności muzeów. Muzea z bagażem tradycji stoją przed wyzwaniem zmierzenia się ze współczesnym kontekstem i oczekiwaniami, z kolei muzea nowo tworzone mogą wkroczyć na scenę z pełną świadomością kontekstu historycznego, agendą odpowiadającą współczesnym zadaniom i od początku wytyczać nowe perspektywy. Studium przypadku w artykule jest muzeum, które rozpoczyna działalność w czasie ożywionej dyskusji nad nowymi zadaniami muzeów w życiu społecznym – Muzeum Zabawek w Krakowie. Artykuł podejmuje kilka wątków obszernego zagadnienia, jakim jest odpowiedzialność muzeów: wobec kogo i czego muzea powinny być odpowiedzialne? Czy odpowiedzialność to obecność w debacie publicznej i aktywizm muzealny? Formuła działania Muzeum Zabawek pokazuje możliwą drogę dla kolekcjonerów prywatnych, aby zamiast dążyć do tworzenia tradycyjnego miejsca prezentacji kolekcji, uruchomić zbiory w taki sposób, gdzie celem nadrzędnym nie będzie samo udostępnianie, ale wpływ na otoczenie, jaki poprzez tę prezentację i inne działania programowe związane z kolekcją można wywołać.