25.05.2022

Komunikacja. Miejska wystawa zabawek | Комунікація. Міська виставка іграшок

Zapraszamy w podróż po mieście tropem zabawek i literatury. Przygotowaliśmy 17 przystanków, a w każdym z nich czekają historyczne zabawki z kolekcji Muzeum Zabawek w Krakowie. Wszystkie razem tworzą wystawę poświęconą komunikacji i podróżowaniu.

WYSTAWA PRZEDŁUŻONA DO 23.09.2022

zabawa ze zbieraniem pieczątek przedłużona do 20.09, finisaż z przyznaniem nagród 23.09 o godz. 18:00

KATALOG do pobrania

Więcej informacji o katalogu

 

Wystawa w 17 punktach w Krakowie | Виставка в 17 пунктах Кракова

Українська версія нижче

W witrynach, na regałach, w gablotach Biblioteki Kraków i Pałacu Potockich kryją się samochodziki, autobusy, tramwaje, dworce kolejowe, znaki drogowe, samoloty… Towarzyszą im fragmenty bajek, opowiadań i książek. Bohaterami tych opowieści są Miś Uszatek, Staś Pętelka, Reksio, Ogóras, Mela Melulu i wielu innych.

Jak poruszać się po wystawie?

Zwiedzanie ma charakter zabawy. Przewodnikiem po wystawie jest karta kreatywna – można ją pobrać w każdym punkcie wystawy lub wydrukować samodzielnie na kartce formatu A3 Karta kreatywna PL (dwustronnie). Mapa Krakowa to plansza z 17 przystankami. Trasę podróży każdy wybiera sam, przy czym przystankiem końcowym jest Pałac Potockich (Rynek Główny 20) lub biblioteka przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (Filia nr 3).

Miejskich podróżników nagrodzimy. Można wystartować w dwóch kategoriach:

 • Maraton – należy zebrać jak najwięcej pieczątek
 • Kreatywność – oprócz zbierania pieczątek należy wykonać zadanie kreatywne

Gdy już dotrzesz do jednego z punktów wystawy

 1. W każdym miejscu odszukaj zabawkę oraz fragment tekstu (bajki, opowiadania lub książki).
 2. Przeczytaj tekst. Jeśli startujesz w kategorii Kreatywność, wymyśl nazwę przystanku, w którym się aktualnie znajdujesz, odnoszącą się do fragmentu przeczytanego tekstu (np. Bronowicki Puchatek). Będziemy oceniać pomysłowość.
 3. Podbij kartę u bibliotekarki/bibliotekarza – ma specjalny stempel.
 4. Połącz linią kolejno odwiedzane przystanki, to będzie Twoja trasa.
 5. Odetnij kupon z pieczątkami. Jeśli startujesz w kategorii Kreatywność – uzupełnij nazwy przystanków. Wrzuć kupon do urny w Pałacu Potockich (Rynek Główny 20) lub w bibliotece przy pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (Filia nr 3).

Na zgłoszenia konkursowe czekamy do 20 września 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23 września w Bibliotece Głównej przy ul. Powroźniczej 2 – godz. 18:00. Będzie warsztat, spotkanie z autorem bajek i rozdanie nagród. Informacja pojawi się na www.muzeumzabawekrakow.pl

 

Adresy punktów z zabawkami (przystanków):

Godziny otwarcia:

 • Biblioteka Kraków – sprawdź tutaj
 • Pałac Potockich: Krakowskie Biuro Festiwalowe – Kraków Miasto Literatury UNESCO: poniedziałek–piątek: 11:00–16:00; sobota i niedziela w czasie wydarzeń – sprawdź tutaj
 • Sosenko Home Decor: poniedziałek–piątek: 10:00–19:00; sobota: 10:00–16:00

 

Kuratorki i koordynatorki: Katarzyna Jagodzińska i Katarzyna Sosenko

Opieka merytoryczna: Marek Sosenko

Koordynacja ze strony Biblioteki Kraków: Paulina Knapik-Lizak

Koordynacja ze strony KBF:KMLU i Pałacu Potockich: Oliwia Fryc

Współpraca: Agata Cieślik, Ewa Dyga, Jakub Maciejczyk, Kajetan Sosenko, Wojciech Sosenko, Anna Tłuczkiewicz, Monika Walas

Projekty druków: Dominika Szczałba-Żegleń

Fotografie zabawek: Wojciech Sosenko

Tłumaczenie na język ukraiński: Sofia Goncharova

 

Warsztaty kreatywne

Na pierwszy, otwierający wystawę warsztat zapraszamy 1 czerwca, godz. 14:00–15:30

Miejscy podróżnicy. Warsztat kreatywny towarzyszący otwarciu wystawy „Komunikacja. Miejska wystawa zabawek”

Poprowadzą go kuratorki wystawy: Katarzyna Sosenko i Katarzyna Jagodzińska

Warsztat będzie połączony ze zwiedzaniem części wystawy prezentowanej w Pałacu Potockich. Warsztat adresowany jest do dzieci w różnym wieku. Będzie tłumaczony na język ukraiński. Wstęp wolny. Obowiązuje rejestracja na www.kbfbilety.krakow.pl

 

Kolejne warsztaty odbędą się w Bibliotece Kraków:

22 czerwca 2022, godz. 17:00-18:30, punkt nr 2 na mapie (Filia nr 3, pl. J. Nowaka-Jeziorańskiego 3)

Ahoj, przygodo! Zaczynamy wakacje – ulubiony czas każdego dziecka. Czas, w którym codzienność nas nie dotyczy, a przygoda jest ważniejsza od zasad. Dworzec kolejowy, semafor i sygnalizatory świetlne staną się metaforą domu, przygody i niecodziennych zasad.

 

6 sierpnia 2022, godz. 13:00-14:30, punkt nr 1 na mapie (Biblioteka Kraków – Biblioteka Główna, ul. Powroźnicza 2)

Wiatr we włosach Czuję ten wiatr we włosach, czuję się wolna/wolny. Wydaje mi się, że mogę dotrzeć na koniec świata. Historyczna zabawka, czerwony kabriolet i uczucie wolności, jakie daje jazda takim samochodem, będą punktem wyjścia do stworzenia własnego pojazdu – zabawki. Będziemy wycinać, kleić, malować, rysować i świetnie się bawić!

 

19 sierpnia 2022, godz. 17:00-18:30, punkt nr 5 na mapie (Filia nr 16, ul. W.E. Radzikowskiego 29)

Wsiąść do pociągu byle jakiego i dotrzeć do krainy ze snów Wsiądź do pociągu, wygodnie umość się w kuszetce i dojedź do krainy ze snów. Traktując dworzec kolejowy jako punkt początkowy podróży, przeniesiemy się do magicznego świata z naszych snów i marzeń.

 

Wystawa przygotowana wspólnie przez Muzeum Zabawek w Krakowie, Bibliotekę Kraków i KBF, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO

 

Комунікація. Міська виставка іграшок

ВВИСТАВКУ ПРОДОВЖЕНО ДО 23.09.2022

розваги зі збором марок продовжено до 20/09, фінал із врученням призів 23/09 в. 18:00

 

Запрошуємо Вас у подорож по місту стежкою іграшок та літератури. Ми приготували для Вас 17 зупинок, а на кожній з них Вас чекають антикварні іграшки з колекції Музею Іграшок у Кракові. Всі разом вони створюють виставку про комунікацію та подорожі.

У вітринах, на полицях Бібліотеки Краків та Палаці Потоцьких стоять іграшкові автомобілі, автобуси, трамваї, вокзали, дорожні знаки, літаки… Виставка експонатів доповнена фрагментами казок, оповідань і книг. Герої цих оповідань – Ведмедик-Вухастик, Стась Петелька, Рекс, Огурас, Мела Мелулу та багато інших.

Як обійти виставку?

Екскурсія має характер гри. Путівник по виставці – це креативний бланк завдань, який можна взяти в кожному пункті виставки або самостійно роздрукувати аркуш формату А3 Творча картка UA (двосторонній). Карта Кракова це ігрове поле з 17 зупинками. Кожен сам обирає маршрут, але кінцевою зупинкою є Палац Потоцьких (Rynek Główny 20) або бібліотека на pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (Філія №3).

Міських мандрівників чекає нагорода. Можна перемогти в двох категоріях:

 • Марафон – треба зібрати якомога більше печаток.
 • Креативність– окрім збирання печаток треба виконати творче завдання.

 Як тільки досягнеш одного з пунктів виставки

 1. Знайди у кожному місці іграшку та фрагмент тексту (казки, оповідання чи книжки).
 2. Прочитай текст. Якщо змагаєшся в категорії «Креативність», придумай назву зупинки, на якій ти зараз знаходишся, посилаючись на фрагмент прочитаного тексту (наприклад, Bronowicki Puchatek – Броновицький Ведмедик). Ми будемо оцінювати винахідливість.
 3. Підбий бланк у бібліотекаря / бібліотекарки – вони мають спеціальну печатку.
 4. З’єднай по черзі відвідані зупинки однією лінією – це буде Твій маршрут.
 5. Відріж купон з печатками. Якщо змагаєшся в категорії Креативність – заповни назви зупинок. Опусти купон в скриньку у Палаці Потоцьких (Rynek Główny 20) або в бібліотеці на pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3 (Філія №3).

Очікуємо заявки на конкурс до 20 вересня 2022 р. Розгляд конкурсу відбудеться 23 вересня в Головній бібліотеці за адресою вул. Powroźnicza 2 – год 18:00. Відбудеться майстер-клас, зустріч з автором казок та нагородження. Інформація з’явиться на сайті www.muzeumzabawekrakow.pl

 

Адреси пунктів з іграшками (зупинок):

Години роботи:

 • Бібліотека Краків – дивіться тут
 • Палац Потоцьких: Краківське Фестивальне Бюро – Краків Місто Літератури ЮНЕСКО: Понеділок-п’ятниця 11:00–16:00, субота та неділя під час заходів – дивіться тут
 • Sosenko Home Decor: Понеділок – П’ятниця: 10:00–19:00; Субота: 10:00–16:00

 

 

Куратори та координатори : Katarzyna Jagodzińska i Katarzyna Sosenko

Головна опіка: Marek Sosenko

Координація з боку Бібліотеки Краків: Paulina Knapik-Lizak

Координація з боку Краківського Фестивального Бюро: КМЛЮ і Палацу Потоцьких: Oliwia Fryc

Співпраця: Agata Cieślik, Ewa Dyga, Jakub Maciejczyk, Kajetan Sosenko, Wojciech Sosenko, Anna Tłuczkiewicz, Monika Walas

Проєкти друку: Dominika Szczałba-Żegleń

Фотографії іграшок: Wojciech Sosenko

Переклад на українську мову: Sofia Goncharova

 

Виставку супроводжуватимуть творчі майстер-класи. На відкриття першого майстер-класу запрошуємо 1 червня, о годині 14:00-15:30

Міські мандрівники. Творчий майстер-клас, який супроводжує відкриття виставки «Комунікація. Міська виставка іграшок»

Керують ним куратори виставки: Катажина Сосенко та Катажина Ягодзінська

Майстер-клас буде поєднаний з відвідуванням частини виставки, представленої в Палаці Потоцьких. Майстер-клас адресований дітям різного віку. Його будуть перекладати на українську мову. Вхід вільний. Обов’язкова реєстрація на сайті www.kbfbilety.krakow.pl

 

Майстерні в Краківській бібліотеці

22 червня 2022 о годині 17:00-18:30, пункт № 2 на карті (Філія № 3, pl. J. Nowaka-Jeziorański 3)

Агой, пригода! Розпочинаємо канікули – улюблений час кожної дитини. Час, коли повсякденне життя нас не стосується, а пригоди стають важливішими ніж правила. Вокзал, семафор і світлофор стануть метафорою дому, пригод і незвичайних правил.

 

6 серпня 2022 о годині 13:00-14:30, пункт № 1 на карті (Бібліотека Краків – Головна бібліотека, вул. Powroźnicza 2)

Вітер у волоссі Я відчуваю вітер у своєму волоссі, я відчуваю себе вільним. Мені здається, що я можу дійти до кінця світу. Історична іграшка, червоний кабріолет і відчуття свободи, яке виникає від водіння такого автомобіля, стануть відправною точкою для створення власного іграшкового транспортного засобу. Будемо вирізати, клеїти, фарбувати, малювати та чудово проводити час!

 

19 серпня 2022 о годині 17:00-18:30, пункт № 5 на карті (Філія № 16, ul. W.E. Radzikowskiego 29)

Сісти у будь який потяг і доїхати до країни мрій Сідай у потяг, зручно влаштуйся на кушетці та їдь до країни мрій. Розглядаючи залізничний вокзал як відправну точку нашої подорожі, ми перенесемося в чарівний світ наших снів і мрій.