26.03.2023

Ukazała się książka „Witryna z zabawkami: Testowanie muzeum partycypacyjnego” autorstwa Katarzyny Jagodzińskiej

Pierwszy i jednocześnie najdłuższy projekt Muzeum Zabawek w Krakowie doczekał się książki. To nie tylko podsumowanie półtorarocznej pracy z grupą społecznych kuratorów, ale szersza refleksja nad projektami partycypacyjnymi podejmowanymi przez muzea.

Książkę można pobrać bezpłatnie

Katarzyna Jagodzińska, „Witryna z zabawkami: Testowanie muzeum partycypacyjnego”, Kraków: Muzeum Zabawek w Krakowie i Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2022.

„Witryna z zabawkami” była eksperymentem, który rozpoczął życie Muzeum Zabawek w Krakowie. Muzeum, które jest i którego nie ma. Muzeum z mikroskopijnym zespołem, bez przestrzeni, bez finansowania, ale z dużymi ambicjami: rozwijania kreatywności i krytycznego myślenia, budowania społecznych więzi i relacji, oraz wpływania na rzeczywistość, nawet jeśli zmiana ma ograniczony zasięg. Kolekcja zabawek stała się narzędziem i jednocześnie testem – sprawdzeniem czy znajdą się osoby chętne do rozmowy, współpracy, współdziałania oraz sprawdzeniem, w jaki sposób w sytuacji wspólnego wymyślania treści i odwrócenia przyjętych w tradycji muzealnej ról odnajdzie się zespół muzeum.

Na kartach tej książki widać, że „Witryna z zabawkami” była wielkim przedsięwzięciem. Przez półtora roku pracowało nad nim sześćdziesięcioro ośmioro społecznych kuratorów, którzy na pięciu wystawach pokazali łącznie około dwustu historycznych zabawek z kolekcji zgromadzonej przez rodzinę Sosenków. Ten projekt to dużo więcej niż wystawa i dużo więcej niż edukacja. Był to proces budowania relacji i badanie terenu dla nowego muzeum na mapie Krakowa.

 

Informacja o projekcie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego