Wielopoziomowa kosmorama kulisowa

Bardzo rzadka zabawka optyczna, ale jest również ważna pamiątka historyczna. Kosmorama została przywieziona z pobytu w Moskwie, w 1830 roku dla Janka Gaultier – siostrzeńca Franciszka Gaultier – członka rządu Narodowego z czasów Tadeusza Kościuszki.

Panorama składa się z sześciu fragmentów widoku ulicy Podnowińskiej. W centralnej części pierwszego widoku znajduje się otwór w kształcie oka z napisem rosyjskim “kosmorama guljanje podnowinskom’”. Rozkładająca się harmonijkowo panorama pozwala obserwować całą ulicę z jej budynkami, ruchem ulicznym I mieszkańcami. Sztych ręcznie kolorowany.
W kosmoramie znajduje się notatka: “Jankowi Gautier, siostrzeńcowi od ciotki Maryi Wilson. Kosmorama z Moskwy, przedstawia spacer podnowińskiem r. 1938 pod Moskwą. Hipolit Wilson, pułkownik b. w. p. ożeniony z Marią Gautier, córka Franciszka, b. członka Rządu Narodowego z czasów Tadeusza Kościuszki, (który wraz z żoną pochowany na cmen. katolic. pod Dreznem), będąc w Moskwie, siostrzeńcowi swemu Janowi Gautier przywiózł, panoramę podnowińską (urodzonemu z brata żony Jana i Tekli z Roszkowskich Gautier) prosząc aby tę panoramę zachował jak najdłużej jako pamiatkę”. “Guljanje podnowinskim’ 1809 r.”

Szczegółowe informacje

Typ obiektu Zabawki należące do słynnych postaci
Twórca / producent Wytwórca nieznany
Kraj Rosja
Datowanie pocz. XIX w.
Wymiary dł. w opakowaniu dł. 15,5 cm szer. 13,5 cm; panorama wys. 46 cm w stanie rozłożonym
Technika wykonania litografia, akwarela, klejenie, wycinanie, rękopis
Materiał papier, karton