Orbis Sensualium Pictus

Najwcześniejsza książeczka ilustrowana przeznaczona do nauki dzieci.

Polskie wydanie “Świata widocznego Komeniusza” przełożone na język polski pod protekcją Jaśnie Oświeconego Księcia Adama Czartoryskiego. Książka przeznaczona była dla młodzieży, dla łatwego pojęcia wszelkich sztuk i nauk. Poza zrozumieniem pojęć książka ta uczyła także języków, gdyż wydanie to podaje wszelkie informacje w 4 językach: niemieckim, polskim, francuskim i łacinie. Całość książki ilustrowana jest drzeworytami ręcznie kolorowanymi w ilości 151. Książka ta stanowiła zarówno ważny podręcznik, jak i przedmiot rozrywki czytany wielokrotnie, a języki porównywane z ciekawości utrwalały się w pamięci. Dzieło Komeniusza wydawane było aż do połowy XX w. Obecnie dzieło to w zastąpiły zbliżone w formie encyklopedie itp., inne publikacje.

Szczegółowe informacje

Typ obiektu Książki
Twórca / producent Drukarnia Michała Grela
Kraj Polska, Warszawa
Datowanie 1770 r.
Wymiary wys. 18 cm, szer. 11 cm, gr. 6 cm
Technika wykonania druk, drzeworyt, akwarela na papierze
Materiał papier, oprawa półskórek