23.08.2022

ICOM2022 w Pradze

W dniach 20–28 sierpnia 2022 r. trwa Konferencja Generalna ICOM-u, czyli Międzynarodowej Rady ds. Muzeów. To największa światowa organizacja skupiająca muzea, muzealników i muzeologów. Liczy ponad 40 000 członków, którzy spotykają się raz na trzy lata. Gospodarzem tegorocznej konferencji jest Praga. Jedną z kluczowych kwestii będzie tu dyskusja nad nową definicją muzeum.

Muzeum Zabawek jest na konferencji obecne – dr Katarzyna Jagodzińska, dyrektorka ds. programowych, mówić będzie o działaniach i odpowiedzialności muzeum w kontekście zabawek militarnych i trwającej wojny w Ukrainie – „Can museums play war?”

Wystąpienie w programie komitetu ICOFOM (International Committee for Museology) – sesja zatytułowana „Taboos in Museology: Difficult issues for museum theory”

Publikacja konferencyjna – tekst o naszym muzeum na stronach 57-61

Strona konferencji